Par Mums

Mēs esam profesionāļu komanda, kurā ikvienam advokātam ir ne mazāk kā 10 gadu pieredze savā darbības jomā. Zvērinātu advokātu birojs “Davidsons un partneri” dibināts 1994.gadā un ir viens no visvecākajiem zvērinātu advokātu birojiem Latvijā. Klienti novērtē mūsu praktisko pieredzi, zināšanas, ātro komunikāciju, plašo kontaktu loku un neatlaidību, ar kādu atrisinām klienta problēmas. Katrs biroja advokāts ar klientu lietu strādā tieši un nepastarpināti, tādējādi klients var būt drošs, ka viņa lieta netiks nodota tālāk pa hierarhijas līmeņiem. Birojs nodrošina klientiem pilna servisa juridisko palīdzību.


Sarežģītās lietās nodrošinām komandas darbu, pie klienta lietas vienlaicīgi strādājot vairākiem advokātiem kopā, jo tādējādi ir iespējams sasniegt vislabākos rezultātus, kā arī vissekmīgāk nodrošināt nepārtrauktu juridiskās palīdzības sniegšanu klientam jebkurā laikā un vietā. Birojam ir izveidojušies stabili kontakti ar partneriem vairākās Eiropas Savienības valstīs un Neatkarīgo Valstu Savienības valstīs, tādējādi varam palīdzēt nodrošināt klientu interešu pārstāvību arī citās valstīs. Mūsu sadarbības partneru vidū ir arī labākie nodokļu speciālisti, auditori, korporatīvo finanšu speciālisti, vērtētāji un citu jomu eksperti. Savā ilggadējā praksē esam pārliecinājušies, ka tādas problēmas un situācijas, kuras vispār nav iespējams atrisināt, praktiski nepastāv, jo katrai, pat vissarežģītākajai problēmai ir savs risinājums.

           

Mūsu biroja advokāti sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, sagatavo dažāda veida juridiskos dokumentus, pārstāv intereses un sniedz nepieciešamo juridisko palīdzību tiesas procesos visās tiesu instancēs, valsts un pašvaldību iestādēs attiecībās gan ar privāto, gan publisko tiesību subjektiem.

Vēsture

Sergejs Davidsons ir atzīstams par vienu no ievērojamākajiem un profesionālākajiem zvērinātiem advokātiem kāds ir praktizējis Latvijā.


Profesionālās darbības laikā Sergejs Davidsons ir veicis atbildīgu darbu advokātu, stažieru, zvērinātu advokātu, zvērināta advokāta palīgu profesionālajā sagatavošanā. Sergejs Davidsons devis nozīmīgu ieguldījumu advokātu tiesu runas kultūras apguvē un profesionālās ētikas jautājumos, cita starpā piedaloties izdevuma "Advokātu tiesu runas" sagatavošanā, kas arī ir vienīgais šāda veida izdevums par Latvijas advokātu uzstāšanās prasmi.


No 1948. līdz 1953. gadam ieguvis juridisko izglītību Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. 1953.gada 5. augustā Sergejs Davidsons kļuva par stažieri Latvijas PSR Advokātu kolēģijā un darba gaitas sāka Rīgas 3. juridiskajā konsultācijā. 1954. gada 5. janvārī tika uzņemts par advokātu un kopš tā laika līdz 1961.gadam strādāja Ventspils juridiskajā konsultācijā. Laika periodā no 1961.- 1963.gadam praktizēja Jūrmalas juridiskajā konsultācijā un no 1963. gada – Rīgas 3. juridiskajā konsultācijā.


Zvērināts advokāts

Sergejs Davidsons

1930.gada 4.janvāris –

1997.gada 22.septembris

Latvijas advokātu kopsapulcē 1978. gada aprīlī Sergeju Davidsonu ievēlēja par Latvijas PSR Advokātu kolēģijas (no 1993. gada – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes) prezidija locekli. Šajā statusā viņš tika pārvēlēts vairākkārt un darbojās līdz 1996. gada maijam. No 1962. gada Sergejs Davidsons bija Advokātu kolēģijas Metodiski konsultatīvās padomes loceklis, Revīzijas komisijas loceklis, kā arī piedalījās Baltijas republiku jauno advokātu konferenču organizēšanā. Sergejs Davidsons bija lektors vairākās izglītības iestādēs.

1993.gada 21. maijā atbilstoši LR Advokatūras likuma normām Sergejs Davidsons nodeva advokāta zvērestu un kļuva par zvērinātu advokātu. 1994. gada 26.aprīlī viņš nodibināja zvērinātu advokātu biroju «S. Davidsons un partneri», kurā strādāja līdz sava mūža beigām.

 
Kolēģi Sergeju Davidsonu raksturojuši kā atsaucīgu, apzinīgu, disciplinētu, augstas kultūras un ētikas cilvēku, izcilu profesionālā pienākuma veicēju, teicamu oratoru. Sergejs Davidsons saņēmis daudz pateicību un apbalvojumu par nevainojamu darbu un profesionālo ieguldījumu.


1997. gadā biroja vadību pārņēma zvērināts advokāts Aleksandrs Ogurcovs, bet kopš 2017.gada biroju vada zvērināta advokāte Daiga Siliņa. Zvērinātu advokātu biroja "Davidsons un partneri" advokāti augstu novērtē Sergeja Davidsona ieguldījumu advokatūrā un saglabā viņa izveidotā biroja nosaukumu un tradīcijas. Biroja praktizējošie advokāti strādā, ievērojot Sergeja Davidsona augsti izvirzītos profesionālos un ētikas standartus.