SPECIALIZĀCIJA

TIESVEDĪBA UN ARBITRĀŽA
saistību tiesības

lietu tiesības

komerctiesības

nekustamais īpašums

nodokļu tiesības

maksātnespējas process

krimināltiesības
administratīvās tiesības

KONTAKTI

viktors.gargazins@davidsons.lv

viktors gargažins

Zvērināts advokāts

PIEREDZE


Viktoram ir vairāk nekā 15 gadu darba pieredze jurisprudencē. Viņš aktīvi praktizē tiesās, piedaloties tiesu procesos dažādu kategoriju lietās, kā arī veic klientu pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesos pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā. Viņam ir arī veiksmīga pieredze klienta pārstāvībā Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības tiesā, nodokļu lietā. Viktors konsultē dažādos tiesību jautājumos, kā arī nodrošina civiltiesisko darījumu juridisko atbalstu.

Papildus Viktors vada Hanzas šķīrējtiesu, ir šķīrējtiesnesis divās šķīrējtiesās un viņam ir arī akadēmiskā pieredze, pasniedzot lekcijas lietu tiesībās privātā augstskolā.

Viktors ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā kopš 2008. gada. No 2015. līdz 2017. gadam viņš bija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Budžeta komisijas loceklis. 

KARJERA

Zvērinātu advokātu birojs “Davidsons un partneri”, Zvērināts advokāts, Partneris
Kopš 2014

Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts
2011 – 2014

Individuāli praktizējoša zvērināta advokāta palīgs
2008 – 2011

Biznesa augstskola Turība, lektors lietu tiesībās
2008 – 2008

Savs privātais juridiskais birojs, vadītājs
2007 – 2008

Privātais juridiskais birojs, jurista palīgs, vēlāk jurists
2003 – 2006

Rīgas pašvaldības policija, kārtībnieks, vēlāk inspektors
2002 – 2003

IZGLĪTĪBA

Biznesa augstskola Turība, Maģistra grāds tiesību zinātnē
2005 - 2006

Biznesa augstskola Turība, 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība,
kvalifikācija – “Jurists”
2003 - 2005

Biznesa augstskola Turība, 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija – “Jurista palīgs”
2001 - 2003