SPECIALIZĀCIJA

KOMERCTIESĪBAS
ENERĢĒTIKA UN DABAS RESURSI
BANKU UN FINANŠU TIESĪBAS
LIETU UN SAISTĪBU TIESĪBAS
MANTOJUMA TIESĪBAS
ĢIMENES TIESĪBAS
IMIGRĀCIJAS TIESĪBAS
TIESVEDĪBA
KRIMINĀLTIESĪBAS NODOKĻU LIETĀS UN
AMATNOZIEGUMI

KONTAKTI

daiga.silina@davidsons.lv

Daiga Siliņa

ZvērinātA advokātE

PIEREDZE


Ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze sarežģītu civillietu, administratīvo lietu un krimināllietu vešanā, kā arī nekustamo īpašumu un investīciju/biznesa, tajā skaitā dabas resursu, projektu un ar to saistīto darījumu realizācijā, kas sevī ietver gan komercdarbības juridisko atbalstu, gan lobēšanu.

Ir ievērojama pieredze, sniedzot juridisko palīdzību banku un finanšu jomā, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbību. Mantojuma, lietu, saistību un ģimenes tiesībās specializācija saistīta ar īpašuma tiesībām, mantas sadali un piedziņu. Imigrācijas jomā risināti pilsonības un ar uzturēšanās atļaujām saistītie jautājumi, nodrošinot pārstāvību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un administratīvajā procesā. Krimināltiesībās specializācija ir aizstāvība nodokļu lietās, finanšu noziegumos, kā arī ekonomiska rakstura noziedzīgajos nodarījumos.

Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijā kopš 1998.gada.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijas locekle kopš 2010.gada.

KARJERA

Zvērinātu advokātu birojs “Davidsons un partneri”, Zvērināta advokāte, Partnere (biroja vadītāja kopš 2017)
Kopš 1998

Latvijas Republikas Saeima, juriskonsults
1997 – 1998

Juriskonsulta privātprakse
1992 – 1997

Valsts policijas Rīgas pilsētas izmeklēšanas pārvaldes Zemgales priekšpilsētas izmeklēšanas daļa, Izmeklētāja
1991 - 1992

IZGLĪTĪBA

Latvijas Universitāte, Maģistra grāds tiesību zinātnē
1993 - 1995

Latvijas Universitāte, Bakalaura grāds tiesību zinātnē
1989 – 1993